World Society for the Protection of Animals

Forslag om handel med hvalers liv er utidssvarende

I det seneste nummer af magasinet Nature, i en artikel med overskriften “Conversation Science: A market approach to saving the whales”, foreslår tre forskere et system, der kan give lande tilladelser til at fange et bestemt antal hvaler. Disse tilladelser ville kunne handles mellem landene, så ”kunder” i ét land – dvs. regeringer, hvalfangere, miljøorganisationer og andre, der har råd til det, vil kunne købe kvoter fra hvalfangere i et andet land.

Forslaget peger på, at IWC, Den Internationale Hvalfangstkommission, skulle stå for at uddele kvoterne og kontrollere dem for at forhindre, at hvalbestande bliver udrydningstruet. Forskerne Christopher Costello og Steven Gains fra University of California og Leah Gerber fra Arizona State University er ”overbeviste om, at det ville fungere”. Costello skriver, at han har fået positiv respons både fra hvalfangstindustrien og miljøorganisationer.

Hvaler er i stand til at føle smerte og stress

WSPA kritiserer forslaget, da det ikke tager hensyn til et helt grundlæggende faktum: Hvaler er sansende, intelligente dyr, og de lider enormt under hvalfangsten, hvor de bliver skudt med eksplosive harpuner. Det er en død, der ofte varer så lang tid, at det ville udgøre en lovovertrædelse, hvis det skete på et hvilket som helst europæisk slagteri.

Claire Bass, leder af WSPA’s kampagne "Oceans", siger:

”Dette forslag er baseret på den forældede forestilling om, at hvaler blot er handelsvarer som korn eller ris, der kan købes, sælges og byttes efter forgodtbefindende. Hvalfangst er grusom, forældet og unødvendig. Det sidste, hvalerne har brug for, er et initiativ som genopliver den døende hvalfangstindustri og opmuntrer flere lande til at lukrere på hvalernes liv”.

Forskerne anslår, at hvalfangst genererer omkring 31 millioner dollars hvert år, mens miljøorganisationer bruger omkring 25 millioner dollars på kampagner imod fangsten. Sidstnævnte investering ville give mere, mener Costello og hans kolleger, hvis organisationerne i stedet købte kvoter fra hvalfangerne. Prisen kunne variere fra 13.000 dollars for en vågehval til 85.000 dollars for en finhval, anslår de. 


De humane alternativer er mest lukrative

“Det ville være langt mere produktivt for såvel forskere, økonomer og regeringer at bruge deres kræfter på at støtte projekter for at bevare og beskytte hvaler,” konkluderer Claire Bass og fortsætter: 


"Ud fra et økonomisk synspunkt giver det kun mening at støtte den voksende hvalsafari-industri. Det er den mest humane og lukrative måde at bruge hvaler på i det 21. århundrede”.

Læs mere om hvalsafarier >>


UN CO2-neutral hjemmeside

© WSPA | WSPA Danmark | Amagertorv 29, 2. | 1160 København K | 33 93 72 12

WSPA