World Society for the Protection of Animals

Tragedie rammer bjørnereservatet Kund Park

Som tragedien i Pakistan tager til bliver de katastrofale følger tydelige – også for os. Vores reservat er blevet ødelagt og vi må nu sande, at 20 bjørne er omkommet.

Først forsøgte personalet i Kund Park at redde bjørnene. Fakhar og hans team blev i mange timer efter de fleste havde forladt området. Til sidst måtte de flygte for at redde sig selv, da oversvømmelsen tog til.

Tabet er stort for personalet, som har arbejdet med bjørnene i flere år. Men også for WSPA og mange af vores medlemmer, der kender til bjørnene Star, Roshni, Lailah og Rustam. Eneste trøst er visheden om, at bjørnene levede i trygge omgivelser den sidste del af deres liv – reddet  fra en fortid i kamp mod trænede hunde.


Tre bjørne reddet

Heldigvis lykkedes det Fakhar og teamet at finde frem til tre bjørne. Babu, Maylu og Sohrab havde på mirakuløs vis overlevet i vandmasserne.

Bjørnene blev bragt til vores nye reservat, som er næsten færdigbygget. Her er de igen i sikkerhed. Stedet er nu det eneste, som bjørnene har. Derfor er det vigtigt at få reservatet gjort helt færdig og velfungerende - måske mere end nogensinde.

Bidrag til det nye bjørnereservat i Balkasar her >>


Følg hjælpearbejdet i vores blog (engelsk) >> 


UN CO2-neutral hjemmeside

© WSPA | WSPA Danmark | Amagertorv 29, 2. | 1160 København K | 33 93 72 12

WSPA