World Society for the Protection of Animals

Fortrydelsesret

Fortrydelseret ifm. enkeltstående tjenester

 

FORTRYDELSESRET

Du kan fortryde den indgåede aftale om køb af den pågældende indholdstjeneste efter forbrugeraftalelovens § 17.

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen er 14 dage.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen.

Hvordan fortryder du?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:

 

WSPA Danmark

Amagertorv 29, 2.

1160 København K

E-mail info@wspa.dk

Tlf.: 33 93 72 12

 

Det forhold, at vi allerede har leveret indholdstjenesten helt eller delvis, begrænser ikke din fortrydelsesret.

 

Fortrydelsesret ifm. abonnementsbaserede tjenester

 

FORTRYDELSESRET

Du kan fortryde den indgåede aftale om køb af den pågældende indholdstjeneste efter forbrugeraftalelovens § 17.

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen er 14 dage.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen.
Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir, e-mail eller henvisning til låst hjemmeside). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, du har indgået aftalen.

Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder du?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:

 

WSPA Danmark

Amagertorv 29, 2.

1160 København K

E-mail info@wspa.dk

Tlf.: 33 93 72 12

 

Det forhold, at vi allerede har leveret tjenesteydelsen helt eller delvis, begrænser ikke din fortrydelsesret, medmindre du har givet samtykke til, at udførelsen af tjenesteydelsen kunne påbegyndes på et nærmere bestemt tidspunkt inden fortrydelsesfristens udløb. I så fald gælder fortrydelsesretten kun indtil dette tidspunkt.


UN CO2-neutral hjemmeside

© WSPA | WSPA Danmark | Amagertorv 29, 2. | 1160 København K | 33 93 72 12

WSPA