World Society for the Protection of Animals

Myanmar i lyd og billeder


Se video om hjælpeindsatsen i Myanmar

WSPA’s katastrofeteam fik adgang til Myanmar den 26. maj 2008. Cyklonen Nargis havde slået hårdt ned på dyr og mennesker. 

"Dyrene er meget modtagelige over for sygdomme, for de har været udsat for voldsom stress. Vi skal i gang med at vaccinere og tjekke for parasitter”. Sådan lød én af meldingerne fra lederen af WSPA’s katastrofeteam i landet, Dr. Ian Dacre.

Og der var mange syge dyr i området. Vores fem dyrlæger på stedet berettede om kvæg med lungebetændelse og diarre, som dyrene smitter hinanden med. De konstaterede også tilfælde af mund- og klovsyge og enkelte tilfælde af miltbrand.

De fem dyrlæger havde travlt med hjælpearbejdet. De uddelte foder, behandlede lidelser hos overlevende dyr og forsøgte at forhindre spredning af sygdomme.

Interviews af katastrofeteamet

Dr Ian Dacre i Costa Rica

Dr Ian Dacre i Costa Rica

© Tomas Stargardter

Hør interviews med WSPA-teamets leder i Myanmar Dr. Ian Dacre.

29 maj 2008:

Førstehåndsindtryk af kastastrofens konsekvenser (3.45 min. på engelsk)

30 maj 2008

Arbejdsforhold og redningsplaner (3 min. på engelsk)

2 juni 2008:

Katastrofeteamet når frem til den region, som er hårdest ramt (10.30 min. på engelsk)


4 juni 2008:

Hjælpearbejdet skaber nyt håb (1.40 min. på engelsk)


 


UN CO2-neutral hjemmeside

© WSPA | WSPA Danmark | Amagertorv 29, 2. | 1160 København K | 33 93 72 12

WSPA