World Society for the Protection of Animals

Katastrofehjælp

Foder og medicin leveres akut til kvæg efter oversvømmelse, Bangladesh

Dyr er tit glemte ofre under naturkatastrofer. De, der overlever, lider af problemer, som oversvømmelser, tørke, jordskælv og andre nødsituationer, fører med sig.

Vi er i katastrofeområder for at forbedre velfærden for de dyr, der, ligesom mennesker, bliver ramt når katastrofen sker. Ved at hjælpe dyrene, hjælper vi desuden mennesker med at overleve og vende tilbage til hverdagen.

Mange af verdens fattigste samfund er nemlig afhængige af dyr for at forsørge sig, få mad og komme fra sted til sted. Husdyr er desuden vigtige for familier verden over - noget som ofte bliver særlig tydeligt, når katastrofen er sket.

Det har vist sig, at det tager meget længere tid for samfund at blive genopbygget og komme ovenpå igen, hvis ikke dyrene er blevet inkluderet i hjælpearbejdet. Derfor arbejder vi aktivt for at de ikke skal blive glemt.

Læs mere om, hvorfor dyr også skal hjælpes i katastrofesituationer >>

Befolkninger lærer at forebygge

Vi arbejder sammen med regeringer og dyrebeskyttelsessorganisationer i lande, hvor der ofte sker katastrofer. Helt konkret sørger vi for:

  • At der kommer lagre til, at opbevare foder og vand

  • At dyr bliver registreret, så de nemmere kan blive genforenet med deres ejere

  • At læskure bliver forstærket

  • At dyr bliver behandlet og vaccineret for skader og sygdomme.

Det er alt sammen med til at afhjælpe nogle af de værste konsekvenser, hvis katastrofen rammer. 

Vi rykker hurtigt ud

Et WSPA-køretøj med hø til kvæg der sulter efter oversvømmelse, Argentina

Et WSPA-køretøj med hø til kvæg der sulter efter oversvømmelse, Argentina

© WSPA

Når et land rammes af ødelæggelse, er vi fremme så hurtigt som vi har mulighed for at komme ind i det pågældende område. Det kan vi gøre, fordi vi koordinerer et  globalt redningshold og samarbejder med medlemsorganisationer og regeringer, så vi kan reagere hurtigt.

I mere end 40 år har vi hjulpet i katastrofesituationer med blandt andet:

  • Lægehjælp på dyreklinikker, mobile som stationære

  • Mad og vand

  • Genforening af dyr og ejere.

Hør om redningsarbejdet ved oversvømmelsen i Myanmar 2008 >>

Læs om vores arbejde efter jordskælvet i Haiti 2010 >>

Hjælp dyrene i katastrofesituationer

Man ved aldrig, hvornår den næste katastrofe sætter ind. Hjælp os forebygge i lande, der typisk er udsatte.

Støt med et valgfrit beløb nu >>


 


UN CO2-neutral hjemmeside

© WSPA | WSPA Danmark | Amagertorv 29, 2. | 1160 København K | 33 93 72 12

WSPA