World Society for the Protection of Animals

Lovgivning

To bjørne leger i det fri

Vores vision er en verden, hvor mennesker respekterer dyrevelfærd, og dyremishandling stopper. I mange dele af verden er der kun ringe – om nogen – lovgivning til at beskytte dyr. 

Vi samarbejder med regeringer om at indføre eller forbedre national lovgivning om dyrebeskyttelse. I samarbejdet involverer vi typisk lokale myndigheder og dyrebeskyttelsesorganisationer. På den måde sikrer vi langsigtede forbedringer og ikke kun løsninger nu og her.

Globalt problem - global løsning

Vi arbejder også for bedre dyrebeskyttelse på internationalt plan.  WSPA har rådgivende status overfor FN og adskillige andre internationale organer.

Vi kan kun sikre dyrene en mere værdig fremtid, hvis vi er enige om det på internationalt plan - Derfor arbejder vi på at få en specifik erklæring fra FN, der bakker op om vigtigheden af dyrevelfærd. Med en sådan vil FN kunne opfordre regeringer til bedre lovgivning om dyrebeskyttelse – og højne bevidstheden om vigtigheden af dyrevelfærd hos den enkelte borger.

En international erklæring fra FN vil have langvarige, positive konsekvenser for verdens milliarder af dyr og deres ejere - over en milliard mennesker er direkte afhængige af deres dyr for at overleve.

Læs mere om vores arbejde for en international erklæring om dyrevelfærd og hjælp med en underskrift >>  


UN CO2-neutral hjemmeside

© WSPA | WSPA Danmark | Amagertorv 29, 2. | 1160 København K | 33 93 72 12

WSPA