World Society for the Protection of Animals

Indiens bjørne hører hjemme i Indiens natur

Indiens bjørne hører hjemme i Indiens natur, og vores arbejde beskytter dem fra krybskytteri. I samarbejde med WTI (Wildlife Trust of India) har vi beskyttet bjørne fra at blive fanget af krybskytter, og vi har hjulpet forhenværende bjørneejere til en ny levevej. I dag arbejder vi sammen med regeringen for at sikre bjørnenes fremtid.

Takket være en fokuseret indsats er WSPA, WTI og andre organisationer lykkedes med at stoppe handlen med "dansebjørne" i Indien.

En WSPA-finansieret undersøgelse, der blev udført i 1995, afslørede, at der dengang fandtes ca. 1200 bjørne, der blev tvunget til at optræde som dansebjørne på Indiens gader og stræder. I 2010 udførte vi sammen med WTI en ny undersøgelse, der viste, at antallet var faldet til kun 10-15 bjørne. Disse bjørne befandt sig i Indiens yderområder eller blev flyttet frem og tilbage mellem Indien og Nepal.

Fremtiden lysner for bjørnene i Indien

WSPA og WTI arbejder på at sikre situationen, så Indiens vilde bjørne forbliver beskyttet og kan blive boende i naturen. Vi samarbejder med regeringen og eksperter i artsbevarelse for at sikre, at bjørne for første gang nogensinde kommer med i Indiens lovgivning om vilde dyr.

En styrket lovgivning skal sikre bevarelsen og velfærden for Indiens bjørne.

Effektiv patruljering mod krybskytteri

Handlen med dansebjørne blev i årevis drevet af krybskytter, der stjal vilde bjørneunger. De små bjørne blev udsat for fysisk og mental mishandling livet igennem. De blev tvunget til at 'danse' for betalende publikum ved hjælp af et reb, der var trukket gennem deres snude eller gane. Hullet var ofte dårligt udført og uden bedøvelse. Det fik aldrig lov til at hele.

I dag ser situationen helt anderledes ud. Sammen med WTI har vi uddannet 400 skovvagter, der aktivt modarbejder forsøg på krybskytteri. Vi har også samlet lokalbefolkningen fra områder tæt på bjørnehabitaterne og dannet "Village Forest Protection Groups".

Fire af disse grupper er blevet permanente organer, der nu samarbejder med regeringens skovpatruljer i nogle af de områder, der er mest udsat for krybskytteri. Et eksempel er et team bestående af lokalbefolkningen i Terebeda, en afsidesliggende landsby med kun 50 huse i staten Orissa. Teamet patruljerer mindst tre gange om ugen om vinteren, når bjørnene er gået i hi, for at forhindre krybskytteri.

I november 2011 førte Terebeda-teamets arbejde til, at seks krybskytter blev dømt – en lille sejr måske, men stærkt symbolisk i et område, hvor forbrydelser som disse tidligere næsten aldrig fik følger.

Nye liv for mennesker og bjørne

WSPA og WTI har også hjulpet forhenværende bjørneejere, krybskytter og deres familier. Samlet set har vi overbevist 46 bjørneejere om at overrække deres bjørne til os. I udbytte har de fået støtte til en ny levevej uden dyremishandling, fx som rickshaw-chauffører eller grønt- eller tøjsælgere.

I 2012 støtter og overvåger vi stadig, hvordan det går for forhenværende bjørneejere. Det er vigtigt at sikre sig, at de fortsat kan forsørge sig, og at de er parate til en fremtid, hvor udnyttelse af bjørne ikke længere er et alternativ.


UN CO2-neutral hjemmeside

© WSPA | WSPA Danmark | Amagertorv 29, 2. | 1160 København K | 33 93 72 12

WSPA